Prosty program do przeglądania plików 360 (.insp/.jpg)

Otwieraj obrazy w 360, wykonane za pomocą kamer Insta One/X/R

Twórz gif-y 360 oraz drukuj siatki do wycinania bryły 360 !

Możesz w prosty sposób, zapisać zrzut zdjęcia do pliku .png

Program będzie przydatny dla tabletów oraz słabszych urządzeń,

gdzie instalacja pełnego środowiska Insta360 nie jest możliwa.

*17.5.2023 - Nowa wersja umożliwia dodawanie loga w nadir 360!


Sprawdź kreator spacerów 360!
Optim-X - Programy - 2020 - Windows - 360 Insp File Viewer - v2.2!
Pobierz plik