Aktualizuj zmienny adres IP dla domen (DDNS) w OVH!

Wprowadź dane do automatycznego aktualizowania adresu IP.

Program korzysta z API (ipify.org) w celu pobrania adresu.

Istnieje opcja auto aktualizacji po ponownym włączeniu komputera.

Można również zautomatyzować uruchamianie programu w tle.

OPTIM-X - PROGRAMY - 2019 - OVH IP UPDATE DDNS
Pobierz plik