Gamemaker Studio 3D - export from blender
Udany projekt kolizji 3d do Gamemaker Studio , lecz został wstrzymany . Przenoszenie do UNITY .