Prosty program do przeglądania plików .insp

Otwieraj obrazy w 360, wykonane za pomocą kamer Insta One/X/R

Możesz w prosty sposób, zapisać zrzut zdjęcia do pliku .png

Program będzie przydatny dla tabletów oraz słabszych urządzeń,

gdzie instalacja pełnego środowiska Insta360 nie jest możliwa.

Optim-X - Programy - Insp File Viewer - v2!
Pobierz plik